برگشت به وبلاگ

برچسب: کلاس زبان

آموزش عبارت Room For Maneuver

عبارت Room For Maneuver به معنای امکان تغییر زمان‌بندی هستش. برای شنیدن تلفظ، تعریف عبارت به انگلیسی و مثال، ویدیوی زیر رو ببینید (ترجمه‌ی ویدیو در پایین همین صفحه)   View this post on Instagram   #EnglishIsMYN . 🇨🇦 Room for maneuver . 🇮🇷 امکان تغییر زمان بندی . 🇪🇸 Ser flexible para reprogramar . #انگلیسی #انگلیسی_آنلاین #انگلیسی_تجاری #آلیتس #english #ielts #ieltspreparation…
ادامه مطلب

آموزش عبارت A Bad Taste In Your Mouth

عبارت A Bad Taste In Your Mouth به معنای یک اتفاق ناخوشایند هستش. برای شنیدن تلفظ، تعریف عبارت به انگلیسی و مثال، ویدیوی زیر رو ببینید (ترجمه‌ی ویدیو در پایین همین صفحه)   View this post on Instagram   #EnglishIsMYN . 🇨🇦 A bad taste in your mouth . 🇮🇷 یک اتفاق ناخوشایند . 🇪🇸 Un mal evento . #انگلیسی #انگلیسی_آنلاین…
ادامه مطلب

آموزش عبارت Cost An Arm And A Leg

عبارت Cost An Arm And A Leg به معنای خیلی گرون هستش. برای شنیدن تلفظ، تعریف عبارت به انگلیسی و مثال، ویدیوی زیر رو ببینید (ترجمه‌ی ویدیو در پایین همین صفحه)   View this post on Instagram   #EnglishIsMYN . 🇨🇦 Cost an arm and a leg . 🇮🇷 خیلی گرون . 🇪🇸 Muy caro . #انگلیسی #انگلیسی_آنلاین #انگلیسی_تجاری #آلیتس #english…
ادامه مطلب

آموزش عبارت Get Your Teeth Into Something

عبارت Get Your Teeth Into Something به معنای لذت بردن از انجام کاری هستش. برای شنیدن تلفظ، تعریف عبارت به انگلیسی و مثال، ویدیوی زیر رو ببینید (ترجمه‌ی ویدیو در پایین همین صفحه)   View this post on Instagram   #EnglishIsMYN . 🇨🇦 Get your teeth into something . 🇮🇷 لذت بردن از انجام کاری . 🇪🇸 Disfrutar haciendo algo .…
ادامه مطلب
آیلتس, لغت و عبارات

آموزش عبارت Like A Duck Takes To Water

عبارت Like A Duck Takes To Water به معنای مثل آب خوردن کاری را انجام دادن هستش. برای شنیدن تلفظ، تعریف عبارت به انگلیسی و مثال، ویدیوی زیر رو ببینید (ترجمه‌ی ویدیو در پایین همین صفحه)   View this post on Instagram   #EnglishIsMYN . 🇨🇦 Like a duck takes to water . 🇮🇷 مثل آب خوردن کاری رو انجام…
ادامه مطلب

آموزش عبارت Needle In A Haystack

عبارت Needle In A Haystack به معنای پیدا کردن سوزن در انباه کار هستش. برای شنیدن تلفظ، تعریف عبارت به انگلیسی و مثال، ویدیوی زیر رو ببینید (ترجمه‌ی ویدیو در پایین همین صفحه)   View this post on Instagram   #EnglishIsMYN . 🇨🇦 Needle in a haystack . 🇮🇷 پیدا کردن سوزن در انبار کاه (غیر ممکن برای پیدا کردن) . 🇪🇸…
ادامه مطلب

آموزش عبارت Dip Your Toe In The Water

عبارت Dip Your Toe In The Water به معنای محتاط عمل کردن هستش. برای شنیدن تلفظ، تعریف عبارت به انگلیسی و مثال، ویدیوی زیر رو ببینید (ترجمه‌ی ویدیو در پایین همین صفحه)   View this post on Instagram   #EnglishIsMYN . 🇨🇦 Dip your toe in the water . 🇮🇷 محتاط عمل کردن . 🇪🇸 Siendo cuidadoso . #انگلیسی #انگلیسی_آنلاین #انگلیسی_تجاری #آیلتس…
ادامه مطلب

آموزش عبارت Come clean

عبارت Come Clean به معنای اعتراف کردن به حقیقت هستش. برای شنیدن تلفظ، تعریف عبارت به انگلیسی و مثال، ویدیوی زیر رو ببینید (ترجمه‌ی ویدیو در پایین همین صفحه)   View this post on Instagram   #EnglishIsMYN . 🇨🇦 Come clean . 🇮🇷 اعتراف کردن به حقیقت . 🇪🇸 Admitir la verdad . #انگلیسی #انگلیسی_آنلاین #انگلیسی_تجاری #آیلتس #english #ielts #ieltspreparation #businessenglish #Inglés…
ادامه مطلب

آموزش عبارت Take it on the chin

عبارت Take It On The Chin به معنای قبول کردن یک موضوع برخلاف میل (مماشات کردن) هستش. برای شنیدن تلفظ، تعریف عبارت به انگلیسی و مثال، ویدیوی زیر رو ببینید (ترجمه‌ی ویدیو در پایین همین صفحه) View this post on Instagram #EnglishIsMYN . 🇨🇦 Take it on the chin . 🇮🇷 قبول کردن یک موضوع برخلاف میل . 🇪🇸 Aceptar algo desagradable…
ادامه مطلب

آموزش عبارت In the driving seat

عبارت In The Driving Seat به معنای کنترل کردن شرایط و عملکرد هستش. برای شنیدن تلفظ، تعریف عبارت به انگلیسی و مثال، ویدیوی زیر رو ببینید (ترجمه‌ی ویدیو در پایین همین صفحه)   View this post on Instagram   #EnglishIsMYN . 🇨🇦 In the driving seat . 🇮🇷 کنترل کردن شرایط و عملکرد . 🇪🇸 Estar en control . #انگلیسی #انگلیسی_آنلاین #انگلیسی_تجاری…
ادامه مطلب